Tuesday, April 04, 2006


ع القهوه حتقعد طول يومك

تحسب حساباتك

تمضغ في مشاعرك

و تدخن

و تعذب ذاتك

رافض تتعتع

و الكون بيولع

و انت يا ولداه

ثابت في مكانك

و البن المتحوج بالحزن


بيغني في فنجانك

خالد كساب

No comments: