Wednesday, August 23, 2006


دول اكتر بيتين شعر بكتبهم لما بسرح...يعني بكتبهم كتير جدا

3 comments:

shaimaa said...

w homa lye2een 3leki f3ln

LAMIA MAHMOUD said...

ال2 كارثة اصلا

Anonymous said...

福~
「朵
語‧,最一件事,就。好,你西...............................................................................................................................-...相互
來到你身邊,以你曾經希望的方式回應你,許下,只是讓它發生,放下,才是讓它實現,你的心願使你懂得不能執著的奧秘